Home » Lovkrav » Mc kørekort – Lovkrav til mc kørekort

For at få dit mc kørekort, skal du i følge loven igennem:

  • 26 Lektioner Teori
  • 13 Kørelektioner
  • 4 Lektioner på manøvrebane
  • 5 Lektioner på køreteknisk anlæg

 

Rigspolitiet opgiver dette, som et “absolut minimum”, og at man skal regne med flere timer end dette. Kørelæreren må ikke indstille eleven, før eleven har opnået de færdigheder der kræves.

  • ”det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner – udover det anførte mindste lektionsantal – køreeleven skal have ”

 

Mc kørekort er opdelt i 3 klasser:

 

 

Mc Kørekort – Kategori A1 (lille motorcykel)

Hvad må du køre med:

Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højest 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på højest 15 kW. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Lille knallert

Stor knallert samt stor knallert tilkoblet én påhængsvogn

Let firehjulet bil (quadricykel) med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højest 45 km i timen samt et sådant køretøj tilkoblet ét påhængskøretøj

Alderskrav:

18 år

 

MC Kørekort – Kategori A2 (mellemstor motorcykel)

Hvad må du køre med:

Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

De samme køretøjer som nævnt under kategori A1.

Alderskrav:

20 år*

 

Mc Kørekort – Kategori A (stor motorcykel)

Hvad må du køre med:

Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

De samme køretøjer som nævnt under kategori A2 og A1.

Alderskrav:

24 år, dog 22 år, hvis mindst to års erfaring fra kategori A2 (ny kategori) eller kategori A (lille motorcykel) (gammel kategori) **

 

 

*18 år, hvis du er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Før det fyldte 20. år giver kørekortet alene ret til at føre køretøjet i tjenesten.

** 21 år, hvis du er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller du alene skal have ret til at føre visse køretøjer. Før det fyldte 24. år (22. år med mindst to års erfaring fra kategori A2) giver kørekortet alene ret til at føre køretøjet i tjenesten.

 

Ekstra udgifter:

  • Førstehjælpskursus ca. 300-700,-
  • Lægeerklæring ca. 400,-
  • Pasfoto ca. 100,-
  • Prøvegebyr til politiet 580,-
  • Leje af bane

 

De eneste år har antallet af personer med mc kørekort været stærkt stigende. Det er derfor meget vigtig, at man som bilist og motorcyklist har ekstra fokus på de særlige forhold som er gældende, når der er så mange med mc kørekort ude på vejene. Det gælder selvfølgelig især i motorcykelsæsonen. Her kommer de ivrige personer med mc kørekort nemlig ud efter et halvt års vinterpause. For det første så skal motorcyklisterne in i rutinen igen. For det andet så skal bilisterne også vænne sig til at holde øje med de meget hurtige og små motorcyklister. Det er derfor vigtig at huske på, at motorcykelsæsonen både er en udfordring for personerne med mc kørekortet men også bilisterne.