Home » vaerd at vide » Regler vedr koerekort » Den praktiske køreprøve

Når man går op til køreprøve, er der forskellige kategorier for fejl, som hver har forskellig betydning for den samlede bedømmelse.

Fejlene opdeles i:

 • Mindre fejl: Et fejl, som alene ikke vil have nogen betydning, men sammen med andre forhold kan få betydning. Som eksempel kan nævnes, at hastighedesgrænsen overskrides med mindre end 10%.
 • Fejl: Et fejl, som alene ikke vil have nogen betydning, men sammen med andre forhold kan få betydning. Som eksempel kan nævnes, at der ved møde ikke holdes tilbage for modkørende, der må trække lidt til højre på kørebanen.
 • Alvorlig fejl: En Fejl, som isoleret har en væsentlig betydning, der alene ikke vil være afgørende, men som sammen med enkelte andre forhold vil få afgørende betydning. Som eksempel kan nævnes, at der ikke køres med max. hastighed på motorvej.
 • Meget alvorlig fejl: En fejl, som alene kan have afgørende betydning. Som eksempel kan nævnes, at eleven er til fare for modkørende ved ventresving.

 

Som grundlag for bedømmelsen af den praktiske køreprøve anvendes følgende præstationskrav:

 • At eleven skal kunne aflæse og forstå betydningen af instrumenter og kontrollys i køretøjet, samt reagere i nødvendigt omfang.
 • At eleven skal kunne orientere sig kritisk, håndtere køretøjets betjeningsudstyr korrekt og udføre manøvrer fejlfrit, samt udføre andre færdigheder korrekt.
 • At eleven skal kunne bemærke bestemte forhold i en færdselssituation, forstå forholdets betydning og hvordan man reagerer herpå.
 • At eleven skal i praksis kunne genkende betydningen af anvisninger for færdslen og efterleve betydningen af disse.
 • At eleven i praksis skal kunne føre køretøjet og ændre hastighed, placering eller kørselsretning i overensstemmelse med færdselsreglerne, med hensyn til sikkerheden og til trafikafviklingen

 

Udfaldet af en praktisk køreprøve vil altid bedømmes på en helhedsvurdering. Som udgangspunkt kan dette medføre bedømmelsen “ikke bestået”:

 • En “meget alvorlig fejl
 • To til fire “alvorlig fejl
 • En til to “alvorlig fejl” og fire til fem “fejl