Home » vaerd at vide » Regler vedr koerekort » Betinget frakendelse og ubetinget frakendelse af kørekortet

Ubetinget frakendelse

Ubetinget frakendelse betyder, at man skal indlevere ens kørekort, hvilket betyder at man fuldstændig mister retten til at køre bil. Det er retten, som fastsætter hvor lang perioden skal være. En sådan perioden vare som regel fra seks måneder og opefter. Efter at perioden er udløbet, skal man efterfølgende bestå både teoriprøve og køreprøve, for at få ens kørekort igen.

Prøvetid
Hvis man består både teoriprøve og køreprøve, så kommer man på prøvetid, som retten også fastsætter. Dette vil sige, at hvis du begår en forseelse, som giver en betinget frakendelse kørekort, får man kørekortet frakendt ubetinget i mindst seks måneder. Prøvetiden vare typisk fra 3 år og opefter.

Betinget frakendelse

En betinget frakendelse betyder, at man får lov at beholde ens kørekort, hvis man består en kontrollerende køreprøve inden for tre måneder. En kontrollerende køreprøve betyder blot, at man skal bestå både teoriprøve og praktisk køreprøve igen.

Hvis man i de næste tre år af prøvetiden begår en forseelse, som i sig selv udløser en betinget frakendelse, får man frakendt sit kørekort ubetinget i mindst seks måneder.

Hvis man dumper den kontrollerende køreprøve

Hvis man dumper teoriprøven eller køreprøven, inddrager politiet ens kørekort. Kørekortet får man først igen, når man har bestået både teoriprøven og den praktiske køreprøve.

Hvad koster det?

Normalt koster det omkring 870,- kroner,  at komme op til både teoriprøve og køreprøve efter en betinget frakendelse. Udover dette, så kommer der udgifter til lån skolevogn til køreprøven. Man skal muligvis også have undervisning på en køreskole, hvis man har behov for det.

Hvis man dumper tre gange

Har man kørekort til flere kategorier for eksempel bilkørekort, trailerkørekort og mc kørekort, så har det store konsekvenser, hvis man dumper tre gange. Man mister nemlig kørekortet til alle kategorier, og man skal generhverve dem enkeltvis.

Risokozoner

Listen herunder fører næsten altid til betinget frakendelse eller kørselsforbud. Under skærpede omstændigheder kan der blive givet ubetinget frakendelse.

 

 • Tilsidesættelse af ubetinget vigepligt:

Hvis man efter at have passeret for eksempel hajtænder eller stoptavle forårsager et færdselsuheld.

 

 • Højresving:

Hvis du for eksempel påkører en bagfrakommende knallert eller cyklist.

 

 • Venstresving:

Hvis du for eksempelforårsager et sammenstød med modkørende trafikanter.

 

 • Fremkørsel for rødt lys:

Hvis du forårsager uheld.

 

 • Påkørsel af fodgængere i fodgængerfelt:

Hvis du i et fodgængerfelt påkører en fodgænger.

 

 • Overhaling:

Hvis man overskrider spærrelinier med begge hjulpar over en strækning på mindst 100 meter.

 

 • Hastighedsovertrædelse:

Hvis man kører mere end 160km/t eller mere. Hvis man overskrider hastighedsbegrænsningerne med mere end 60%.

 

 • U-vending med uheld:

Hvis man efter en u-vending forårsager et uheld.

 

 • Mangler ved bremser:

Hvis man har væsentlige mangler ved driftsbremsen.

 

 • Mangler ved styretøj:

Det kan for eksempel være væsentlig ratslør.

 

 • Isede ruder:

Hvis ens udsyn er væsentlig nedsat pga. is, belæsning eller lignene.

 

 • Belæsning:

Hvis der ved ens belæsning kan påvises risiko, eller at læsset falder af.