Home » vaerd at vide » Alkohol » Narkotika og kørsel
I følge den nye bekendtgørelse omkring undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B ( almindelig bil ) , skal eleven have viden om følgende forhold:
1)  Indtager man bevidsthedspåvirkende stoffer (narkotika og visse typer medicin), påvirker det evnen til at køre bil og forøger risikoen for trafikulykker.
2)  Hvis man indtager forskellige narkotiske stoffer eller blander narkotiske stoffer med alkohol, kan virkningen på personen være uforudsigelig, men ulykkesrisikoen vil under alle omstændigheder være stærkt forøget.
3)  Det er ulovligt at køre bil eller blot forsøge det, hvis man har indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer, som er farlige for færdselssikkerheden.
4)  Ved indtagelse af bevidsthedspåvirkende medicin i strid med lægens ordination kan man omfattes af reglerne om kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet.
5)  Ved påvisning af bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet straffes man første gang med bøde og ubetin- get frakendelse af førerretten (svarende til straffen for at køre med en alkoholpromille på 1,21).6)  Sanktionerne for kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet skærpes væsentligt i gentagelses tilfælde.

7)  Det er forbudt at overlade bilen til en person, der har indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer.

8)  Politiet kan til enhver tid kræve, at føreren afgiver spyt- eller svedprøver eller lader sine øjne undersøge.

Citeret fra: Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Nr. 1421. 28. november 2011.