Home » vaerd at vide » Førstehjælpskursus – Kørekort

Færdselsrelateret førstehjælpskursus blev indført d. 1 oktober 2006. Her gjorde man det ved lov obligatorisk for alle, som for første gang skal tage kørekort.

Førstehjælpskurset tager 8 timer bestående af 4 timers hjerte- og lungeredning og 4 timers færdselsrelateret førstehjælp.

Kursusbeviset skal indgives sammen med ens ansøgning om kørekort. Husk at kursusbeviset højst må være 1 år inden teoriprøven.

Et førstehjælpskursus skal gøre deltagerne I stand til, at kunne give korrekt førstehjælp, standse en ulykke og tilkalde hjælp ved ulykker. Ved pludselig sygdom skal man også være i stand til lave hjerte- og lungeredning. Deltager i et færdselsrelateret førstehjælpskursus får kenskab til særlige forhold, som gør sig gældende i når der skal udøves førstehjælp i trafikken.

Kursisterne deltager oftest meget aktiv i undervisning, da man under et førstehjælpskursus ser og udøver mange praktiske øvelser.

 

Hjerte- og Lungeredning 4 timer

 

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
 • Kontrol af bevidsthed
 • Råb på hjælp
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Alarmering
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Aflåst sideleje
 • Brug at hjertestarter

 

Færdselsrelateret førstehjælp 
4 timer

 • Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Nødflytning
 • Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Brud på arme og ben