Home » vaerd at vide » Regler vedr koerekort » Klip i kørekort

De første 3 år du har kørekortet, er kørekortet på prøve. Dette betyder at der er hårdere straffe for grove overtrædelser af færdselsloven under prøveperioden. Reglerne trådte i kraft den 1. september 2000 og gælder for alle, der har taget kørekort efter denne dato.

Den 1. september 2005 blev klippekortet indført. Hvis du får 2 klip i kørekortet inden for de første 3 år, fører dette til kørselsforbud. Derfor skal du være, endnu mere opmærksom på dine klip i kørekortet de første 3 år.

Ved kørselsforbud mister du kortet til alle kategorier. Hvis du får kørselsforbud for en forseelse begået i fx personbil, gælder forbudet også kørsel i alle de andre kategorier, som du har kørekort til.

Nogle af de mest almindelige overtrædelser, som giver et klip i kørekortet, kan du læse herunder:

 

 • Hvis du overskrider hastighedsbegrænsning med 30%, får du et klip i kørekort.
 • Hvis du kører over for rødt lys, får du et klip i kørekort.
 • Hvis du kører mod en ensrettet vej, får du et klip i kørekort.
 • Hvis du overskrider spærrelinjer, får du et klip i kørekort.
 • Hvis du overskrider en ubrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor, får du et klip i kørekort.
 • Hvis du ikke efterkomme politiets eller andre bemyndigedes anvisninger, får du et klip i kørekort.

 

Her er nogle lovovertrædelser som kan føre til kørselsforbud:

 

 • Hvis man i personbil eller varebil overskrider den tilladte hastighed med over 60 %.
 • Hvis man i lastbil, bus, personbil med trailer overskrider den tilladte hastighed med over 40 %
 • Hvis man kører spirituskørsel med en promille på over 0,5
 • Hvis man kører over 160 km/t på motorvej
 • Uforsvarligt eller hensynsløst kørsel som for eksempel hasarderet overhaling, ignorering af vigepligt eller chikane af andre trafikanter.