Home » vaerd at vide » Alkohol » Spirituskørsel straf

Straffen man modtager for spritkørsel afhænger af, hvor høj ens promille er. Straffen afhænger også af hvor mange gange du har kørt spritkørsel. Spirituskørselens straf er selvfølgelig derfor højere jo flere gange og jo  højere ens promille er.

Spirituskørsel straf – Første gang du kører spritkørsel:

Første gang at man bliver taget for spritkørsel,  bliver ens kørekort frakendt enten betinger eller ubetinget.

Hvis ens promille er mellem 0,5 og 1,2  får man en betinget frakendelse.

Hvis ens promille er over 1,2  får man en ubetinget frakendelse i mindst 3 år.

Man får også en bøde, og man kan også risikere fængselsstraf.

Hvis ens promille er mellem 0,5 og 2,  så kommer bøden til at svarer til din netto månedsløn ganget med din promille.

Hvis ens promille over 2,0 så får man 20 dages betinget fængsel og en bøde, som svarer til din netto månedsløn.

Man skal også i gennem et Alkohol og trafikkursus, som man selv skal betale. Kurset koster 2.500 kroner og tager omkring 4 gange 2 ½ time.

Spirituskørsel straf  – Anden gang du kører spritkørsel:

Anden gang at man bliver tager for spritkørsel, får man en betinget fængselsstraf.

Hvis ens promille er mellem 0,5 og 2, får man betinget fængsel i mindst 10 dage.

Hvis ens promille er over 2, så får man betinget fængsel i 30 dage.

Hvis man første gang , at man blev taget, fik betinget fængsel,  så får man nu også ubetinget fængsel i mindst 20 dage.

Hvis ens promille er mellem 0,51 og 1,2 får man en ubetinget frakendelse i 3 år.

Hvis ens promille er over 1,2 får man en ubetinget frakendelse i 5 år.

Man får også en bøde, som svarer til ens netto månedsløn.

Man skal også i gennem et Alkohol og trafikkursus, som man selv skal betale. Kurset koster 2.500 kroner og tager omkring 4 gange 2 ½ time.

 

Spirituskørsel straf  – Tredje gang du kører spritkørsel:

Tredje gang at man bliver taget for spritkørsel, får man en ubetinget fængselsstraf.

Hvis ens promille er mellem 0,5 og 2, får man ubetinget fængsel i mindst 20 dage.

Hvis ens promille er over 2, så får man ubetinget fængsel i 40 dage.

Man får også en bøde, som svarer til ens netto månedsløn.

Man skal også i gennem et Alkohol og trafikkursus, som man selv skal betale. Kurset koster 2.500 kroner og tager omkring 4 gange 2 ½ time.

 

Spirituskørsel straf – Fjerde gang du kører spritkørsel:

Hvis ens promille er mellem 0,5 og 2, får man ubetinget fængsel i mindst 30dage.

Hvis ens promille er over 2, så får man ubetinget fængsel i 50 dage.

Man får også bøde af ukendt værdi.

Man får frakendt ens kørekort ubetinget i 10 år.

Man skal også i gennem et Alkohol og trafikkursus, som man selv skal betale. Kurset koster 2.500 kroner og tager omkring 4 gange 2 ½ time.

Bliver man tager for spirituskørsel to gange på under tre år, hvor ens promille begge gange er over 1,21, så konfiskerer politiet ens bil. I denne situation har man ingen mulighed for at få den tilbage igen. I nogle situationer vælger man at kontakte arbejdsgiver og underretter denne om sagen. Det gælder arbejde, hvor kørsel er en stor del af jobbet som for eksempel taxa chauffører og sælgere.