Home » vaerd at vide » Alkohol » Medicin, sygdom og kørsel

I følge den nye bekendtgørelse omkring undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B ( almindelig bil ) , skal eleven have viden om følgende forhold:

1)  Man må ikke køre bil eller forsøge på det, hvis man ikke kan gøre det på fuldt betryggende måde, fordi man er syg, træt eller har fået medicin eller er påvirket af opstemmende eller bedøvende midler.

2)  Opfattelses- og reaktionsevnen svækkes, hvis man er syg eller har indtaget nerve- eller sovemedicin, stærke hoste- eller smertestillende midler eller medicin mod allergi, køre- og søsyge eller lignende.

3)  Medicinens sløvende virkning forstærkes kraftigt, hvis man samtidig indtager alkohol.

4)  Medicin, der kan nedsætte opmærksomheden og reaktionsevnen, er oftest mærket med rød trekant, men man bør i øvrigt rådføre sig med sin læge eller apoteket om medicinens indflydelse på køreev
nen.

5)  Opfattelses- og reaktionsevnen påvirkes af både legemlig og psykisk træthed (fx stress), og man skal 
derfor alvorligt overveje at lade bilen stå, hvis man ikke har sovet nok om natten eller skal hjem efter en lang dag med særligt anstrengende arbejde. Tilsvarende gælder, såfremt man er påvirket af en sindsbevægelse (fx traumatiske oplevelser).

6)  Mange bilister er tilbøjelige til at overvurdere egne kræfter ved at køre længere strækninger på tids- punkter, hvor man plejer at slappe af, hvile eller sove.

7)  Hvis en læge ved en undersøgelse, som politiet har anmodet om, vurderer, at man ikke er i stand til at køre på fuldt betryggende måde, afhænger straffen af påvirkningsgraden (let, middel, svær eller beruset). Man straffes på samme måde som ved spirituskørsel.

8)  Det er forbudt at overlade bilen til en person, der på grund af sygdom, træthed eller indtagelse af medicin eller lignende ikke er i stand til at føre bilen på fuldt betryggende måde.

Citeret fra: Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Nr. 1421. 28. november 2011.