Home » vaerd at vide » Alkohol » AT Kursus

AT kurset skal tages af:

Folk der, efter ubetinget eller betinget frakendelse af kørekortet på grund af spirituskørsel, gerne vil generhverve deres kørekort. Dette gælder også folk, som følge af spirituskørsel, har fået pålagt kørselsforbud af politiet.

D. 1 september 2005 blev loven skærpet sådan, at folk med en betinget eller ubetinget frakendeles af kørekortet på grund af spirituskørsel, skal gennemfører et AT kursus, for at må starte på at tage deres kørekort igen.  AT kurset koster 2.500 kroner og tager  4 gange 2 ½ time. De 4 moduler er fordelt over 4 uger, og udbydes af Regionerne. Derfor kan du også frit vælge hvorhenne i landet, at du ønsker at tage et AT kursus henne.

AT kursus – hvad indeholder det?

Et AT kursus går ud på,  at give deltagerne bedre vaner, sådan at alkohol og bilkørsel ikke blandes.

Emner som AT kurset berører:

  • Alkohols påvirkning på mennesket  både fysiske og psykiske.
  • Omkostninger ved spirituskørsel både de fysiske, psykiske og sociale.
  • Statistik omkring hvem og hvor mange der kører spirituskørsel.
  • 
Hvilke højrisikosituationer spirituskørsel frembringer
  • 
Behandlingsmuligheder for alkohol
  • 
Orientering omkring teoriprøve og den praktiske køreprøve.

 

Man kan tidligst starte på AT kursus 3 måneder før, at ens frakendelsesperiode udløber.

Hvis man ”kun” har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse af kørekortet, så kan man starte på sit AT kursus, når der er ledig.

Husk at man ikke kan tilmeldes teoriprøve eller den praktiske prøve, før at man har gennemført et AT kursus.

Kursusbeviset udleveres på den sidste modul af AT kurset, herefter skal beviset afleveres ved tilmelding til teori- og køreprøve.