Home » vaerd at vide » Bilforsikring

Bilforsikringer skal passe til ens temperament. Udover ens temperament, så skal den selvfølgelig også passe til ens økonomi og ens erfaring. Her kan du få et overblik over bilforsikring, og de muligheder man har for at sammensætte den.

En bilforsikring dækker?

Man bestemmer oftest selv, hvor meget ens bilforsikring dækker, bortset fra at man altid skal tegne den lovpligtige ansvarsforsikring. Udover denne ansvarsforsikring kan du selv vælge forskellige dækninger, som kan kombineres på flere måder. På den måde får man en bilforsikring, som præcist passer til ens behov.

Grunddækning

Den lovpligtig ansvarsforsikring skal man have ifølge færdselsloven. Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, man har, hvis man påfører skader på andre personer eller deres ting.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring er den forsikring, som dækker ens egen bil. En forsikring som kaskoforsikringen er frivillig. Hvis der er lån i bilen, vil panthaver oftest forlange, at kaskoforsikring skal tegnes. Dette er for at sikre, at pantet ikke forringes i tilfælde af, at bilen bliver skadet.

Kaskoforsikringen dækker, som skrevet før, skader på din bil. Dette kan være skader som påkørsel, brand, tyveri m.m.

Selvrisiko

Selvrisikoen er valgfri. Man kan altså selv vælge, om man vil have selvrisiko, som en del af ens bilforsikring. Dette vil sige, at man selv vælger, om man vil betale en del af udgifter ved en evt. skade på din bil. Hvis man vælger at have en selvrisiko på ens bilforsikring, så betaler man en mindre præmie. Hvis du kører uden skader, vil det altså være billigst at have en høj selvrisiko. Hvis uheldet er ude, så kan det pludselig blive meget dyrt. Dette er en sammensætning, som man skal tænke meget over, før at man vælger til eller fra.

Husk, at hvis man låner bilen ud til en bekendt, og der sker en skade, så opkræves der oftest en større selvrisiko.

Hvordan beregnes præmien?

Før at man kan beregne præmien (prisen) på en bilforsikring, skal forsikringsselskabet oftest kende bilens mærke, model og årgang. De skal også kende ens adresse og alder, og oftest også antal skadefri år samt den årlige kørelængde. Med disse oplysninger kan man let beregne den korrekte præmie. Hvis du er i tvivl om, hvor meget en bilforsikring vil koste for dig, så sørg for at få et uforpligtende tilbud fra forskellige forsikringsselskaber. Du kan starte med at få et helt gratis uforpligtende tilbud ved at klikke på billedet herunder. Dette kan give dig en god indikation af, hvor meget din bilforsikring kommer til at koste.

Det røde SOS-kort

Hvis man har en bil, som er kaskoforsikret, så har man automatisk redningsdækning, som gælder under kørsel i Europa udenfor Danmark. Dette røde SOS-kort, som du oftest kan få udleveret hos dit forsikringsselskab, bør altid tages med på udlandsturer. På det røde sos-kort kan man se hvilke skadesituationer, som man kan få hjælp i. Man kan også se, hvad hjælpen består af. Hvis man er i den uheldige situation, at man er kommet afsted uden kortet, så kan man dog godt få hjælp alligevel, man skal blot ringe til alarmcentralen i København.

Retshjælpsforsikring

Vær opmærksom på, at på en bilforsikring med kaskoforsikring er der tit tilknyttet en retshjælpsforsikring. Denne vil i visse tilfælde betale sagsomkostninger ved private retssager, som vedrører ens bil.

Dette kan også være tvister, som vedrører personskader opståetved kørsel med bilen. Henvende dig til en advokat, som derefter vil vejlede dig om, hvad du skal gøre. Husk at retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko.